Geschiedenis

Kroatië is al jarenlang naast de bekende vakantielanden Spanje, Frankrijk en Italië zeer in trek bij Nederlanders die uit zijn op een vakantie met zon, zee en strand. Men weet echter niet of nauwelijks iets over de rijke geschiedenis van het land. Dit artikel is bedoeld om je beter kennis te laten maken met de levensloop van Hrvatska, zoals het land in de eigen taal genoemd wordt.

image-286275-thumbflex-hdfbDe wortels van de huidige staat Kroatië zijn te vinden in de zevende eeuw na Christus, toen een nieuw volk, de Kroaten, het gebied dat nu Kroatië heet binnendrong. Dit gebied was onderdeel van het Byzantijnse Rijk, dat de erfgenaam was van het enkele eeuwen daarvoor ingestorte Romeinse Rijk. De Kroaten stichtten twee hertogdommen, die zouden blijven bestaan tot 925. In dit jaar verenigde Tomislav beide hertogdommen en stichtte een koninkrijk met hemzelf als koning. Het Koninkrijk Kroatië zou al snel oorlog krijgen met enkele buurlanden, zoals Hongarije en Bulgarije. Tomislav versloeg beide landen, waardoor Kroatië in de middeleeuwen een bloeiperiode doormaakte. Helaas ging het hierna alleen maar bergafwaarts met het koninkrijk. Nadat de koning van Kroatië stierf in een oorlog met de Hongaren nam de Hongaarse koning de troon over. Een lange periode van buitenlandse overheersing volgde.

In 1428 vielen grote delen van Dalmatië ten prooi aan de Republiek Venetië, terwijl in de decennia daarna de Osmanen het land dreigden binnen te vallen. In de Slag bij Mohács in 1526 versloegen zij de Hongaarse koning Lodewijk II, waardoor de Habsburgers aan de macht kwamen in Kroatië om de Osmanen tegenstand te bieden. Zij slaagden hier niet in, en delen van Kroatië werden in 1538 onderdeel van het zeer succesvolle Osmaanse Rijk. Tot de late achttiende eeuw kwamen enkele Kroatische gebieden weer in handen van de Habsburgers. Een korte overheersing door Napoleon daargelaten bleef Kroatië tot het eind van de Eerste Wereldoorlog een provincie van het Habsburgse Rijk. Na de oorlog werd het land samengevoegd met Servië, Montenegro, Slovenië en enkele andere gebieden op de Balkan. Na 1929 heette dit gebied Joegoslavië. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin Joegoslavië overwonnen werd door nazi-Duitsland, was Kroatië een deelrepubliek in het communistische Joegoslavië van Tito. Pas in 1991 werd Kroatië na eeuwen van buitenlandse inmenging weer autonoom. De nieuwe Republiek Kroatië ontwikkelde zich sindsdien zodanig dat zij in 2004 aangewezen werd als kandidaat-lid van de Europese Unie. Op 1 juli dit jaar zal Kroatië als tweede land van het voormalige Joegoslavië toetreden tot de Europese Unie.